Lĩnh vực hoạt động

 • SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG CHẤT LƯỢNG CAO
  • Cây ăn quả
  • Hạt giống rau màu
  • Hoa lan giống
  • Cây công trình
  • Cây dược liệu
  • Vật tư nông nghiệp
 • TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP
 • CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
 • THU MUA NÔNG SẢN