Cây táo giống

ky-thuat-trong-tao-dai-cho-nang-suat-cao-on-dinh.06

Kĩ thuật trồng Táo Đại

1 Đặc điểm giống táo đại : Là cây dễ trồng, thích hợp cho mọi loại đất. Năng suất cao và ổn định, không có sâu bệnh nguy hiểm. Nếu đốn sớm sang năm sẽ cho quả sớm. 2. Kỹ ...

Showing all 6 results