Nhãn chín muộn PH-M99-2.1

Nhãn chín muộn PH-M99-2.1

Xuất xứ giống: Xã Hồng Nam – huyện Tiên Lữ –  tỉnh Hưng Yên

nhan PHM-2

Đặc điểm sinh trưởng, phát triển

* Hình thái nổi bật: Tán hình mâm xôi, lá mầu xanh đậm, không bóng, mép lá và phiến lá hơi lượn sóng, phiến lá dầy, lá kép trung bình có 8,5 lá chét. Chùm hoa ngắn và cây có khả năng ra từ 2 – 3 đợt hoa. Chùm quả ngắn và có dạng chùm sung, quả trơn có mầu vàng sáng, vỏ quả dày, nhẵn, cùi dầy, giòn, ráo nước, thơm và có mầu trắng đục. Trung bình 90 quả/kg, tỷ lệ phần ăn được 68,6%, thời gian thu hoạch 15/8 – 25/8.

* Sinh trưởng: Khỏe

* Năng suất: Năng suất quả của cây 4 năm tuổi 7 – 9 kg/cây.

* Chất lượng: Rất tốt, thơm và độ Brix trung bình đạt 21,6%.
nhan PHM2-2

Nguồn:giongcaytrong.com