Cây keo lai giống

Mô tả

Đặc điểm: Cây keo lai là giống keo lai giữa keo lá chàm và keo tai tượng cho cây giống có khả năng sinh trưởng vượt trội chịu hạn cao
Cây keo lai giống cho cây giống với khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, cho chất lượng gỗ cao, chất lượng ổn định
Cây keo lai giống cho cây giống khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu úng chịu hạn cao
Nguồn cây: Cây keo lai giống có chiều cao từ 20-35cm
Thu hoạch: Sau 5 năm có thể cho thu hoạch với đường kính gốc là 20cm
Năng suất:
Nguồn cây: Trung tâm cây giống trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội
Giá: Giá bán lẻ 4.000đ / 1 cây