Cây mây nếp giống

Mô tả

Đặc tính: Giống mây nếp được dùng cho nhiều ngành công nghiệp sản xuất nội thất nên nhu cầu ngày càng cao. Cây mây nếp giống có chất lượng tốt, khả năng sinh trưởng nhanh cho thời gian thu hoạch ngắn
Chiều cao: Cây cao khoảng 20-30cm
Thu hoạch: 18 tháng
Năng suất:
Nguồn cây: Trung tâm cây giống Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội
Giá: Giá bán lẻ 15.000đ / 1 cây