Cây nắp ấm

0

Mô tả

CÂY NẮP ẤM

Cây Nắp Ấm hay còn gọi là cây bắt mồi. Bạn sẽ không chỉ được ngắm hình dạng kỳ quái của nó mà còn được xem nó bắt côn trùng như thế nào???